Proizvodnja i trgovina nautičke opreme
 
Nalazite se u > Novosti
Isporuka batane-pange
Prva  od pet batana-panga namjenjena za tunolovce spuštena je u more u Bakarskom zaljevu. Vršena su ispitivanja potezne snage mjerena dinamometrom i testiranja stabiliteta i upravljanja. Na testu su bili nazočni i naručioci broda. Nakon završenih ispitivanja izvršena je primopredaja batane. U istu je ugrađen pogonski motor SCAM DIESEL  SD  6.300 TIC.

Projekti


  Novosti >>  
 
 
Copyright (c) 2005 - 2021 - Scam marine, sva prava pridržana